A DVTK a sport mellett fontosnak tartja az élet egyéb területein sikeres tehetségek gondozását, ezért a 2021/2022-es tanévben ismételten pályázatot hirdet a matematika és a fizika tantárgyak területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, miskolci állami fenntartású gimnáziumokban tanuló középiskolások számára.

Pályázati felhívás

DVTK tanulmányi ösztöndíjprogramban való részvételre

A DVTK tanulmányi ösztöndíj fő célja a tehetséges diákok számára rendszeres magas színvonalú tehetséggondozó szakkörök szervezése, valamint a diákok tanulmányaihoz és versenyeztetéshez szükséges anyagi feltételek biztosítása.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. szeptember 28. napja
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. október 1. napja

A pályázatot elnyert tanulók a 2021/2022-es tanévben térítésmentesen vesznek részt a heti egy alkalommal szervezett matematika, illetve fizika tehetséggondozó szakköri foglalkozásokon, valamint havonta 25.000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.

Részvételi feltételek: a pályázati adatlap kitöltése és az aláírt pályázati dokumentumoknak a dvtkosztondij@dvtk.eu e-mail címre pdf formátumban történő beküldése.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia

  • a pályázó tanuló nevét, iskolájának nevét, évfolyamát, e-mail címét;
  • a pályázó matematikából és/vagy fizikából a 2020/2021-es tanévben elért versenyeredményeit
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sikeres pályázat esetén részt vesz a tehetséggondozó foglalkozásokon, valamint a KöMaL pontversenyében;
  • az iskola támogató nyilatkozatát.

A pályázat eredménye az elbírálást követően a dvtk.eu honlapon lesz megtekinthető, de a pályázati döntésről a pályázót is kiértesítjük a megadott e-mail címen.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás: DVTK pályázati felhívás
Pályázati adatlap: DVTK pályázati adatlap