A DVTK a sport mellett fontosnak tartja az élet egyéb területein sikeres tehetségek gondozását is, ezért a 2021/2022-es tanévben ismételten pályázatot hirdetett a matematika és a fizika tantárgyak területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, miskolci állami fenntartású gimnáziumokban tanuló középiskolások számára.

Az eseményen részt vett dr. Varga Judit igazságügyi miniszer, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem Rektora, Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere, dr. László István a Miskolci Tankerületi Központ Igazgatója, dr. Kiss János miniszterelnöki biztos, Sántha Gergely, a DVTK elnöke, és az ösztöndíj támogatói, Sándor Attila, a Miskolc Autó tulajdonosa, Szabó Gábor, a Jánosik Kft. marketing igazgatója, és Pető György, a Peka Bau 2000 Kft ügyvezetője.

 

- Mintegy 3 éve indítottuk útjára a miskolci gimnáziumokkal közösen ösztöndíj programunkat - kezdte Sántha Gergely, a DVTK elnőke. - A program célja, hogy minden évben 60 Miskolcon tanuló tehetséges fiatal felkészülését és fejlődését segítsük közösen Miskolc legkiválóbb tanáraival. Akkor a gimnáziumok igazgatói, a klub tulajdonosai és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő segítségével indult útjára a program, amely idén a DVTK felkérésére Miskolc Városának sikeres vállalkozásai és Miskolc városának támogatásával kiegészülve folytatódik. Rendkívül fontosnak tartom, és büszke vagyok arra, hogy a DVTK a sporton kívül egyéb területen is tudja támogatni a régió fiataljait, és örülök, hogy a gimnáziumi oktatás területén tudunk olyan felületet biztosítani, amely Miskolc városának további fejlődését szolgálja a miskolci tehetségek képzésével. Rendkívül jó érzés, hogy a DVTK egy olyan program alapítója és aktív szereplője, amely program egyedi Miskolcon és a miskolci tehetségekért, Miskolc jövőjéért tenni akaró embereket csoportosít. És ezen felül rendkívül eltökéltek vagyunk abban, hogy tekintettel arra, hogy ez a Miskolcon egyedi tehetség gondozó program sikeresnek bizonyult, ne álljunk meg itt, hanem hozzuk ki az előttünk álló lehetőségből a maximumot. Ennek érdekében a programban jelenleg résztvevő partnereinkkel, valamint a Miskolci Egyetemmel és Miskolc Városával karöltve elkezdünk kidolgozni egy életpálya modellt, amely a programban részt vevő gimnazisták életútját követi tovább, és biztosít Nekik további támogatást és fejlődési lehetőséget a Miskolci Egyetem keretein belül, majd a diploma megszerzését követően segíti a már végzett diplomás szakemberek elhelyezkedését és pályakezdését itt Miskolc városában. Az életpálya modell részleteit már elkezdtük kidolgozni, és hamarosan szélesebb körben is ismertetni fogjuk és remélem mihamarabb a modell indulásáról tudunk beszámolni.

 

- Az imént megnéztünk egy videót, ami a gyermekkoromat juttatta eszembe, amelynek nagy részét itt, a pályán töltöttem - tette hozzá dr. Varga Judit, igazságügyi miniszter - A 90-es évek végén rengeteget futottam a régi stadion rekortánján, néztem a kék eget és a zöld füvet, mindig megnyugtatott és biztosított arról, hogy a világ jó helyére születtem, Miskolc városába, amely mindig is egy sportszerető város volt. Közhelyszerű, de minden egyes befektetett forint, amit az oktatásba fektetünk, az a jövőt építi, a fiataljainkat erősíti, ezért nagy öröm számomra, hogy helyben, az oktatásért, a sport fejlesztéséért és nem csak a város, hanem az egész régió fejlődéséért felelősséget érző sportvezetés, városvezetés és a helyi vállalkozók ezt a közhelyszerű mondást a mindennapok valóságára fordítják le és már három éve egy sikeres ösztöndíjprogramot működtetnek. Amikor Sántha Gergely elnök úr felkért, hogy legyek a DVTK nagykövete, akkor én erről a programról még nem is tudtam. Nagyon örülök, hogy ez egy - mai divatos szóval élve – holisztikus szemléletű nagykövetség lehet. Hiszen nem csak a sportolás népszerűsítése, hanem a sportnak az életben betöltött szerepét is jelenti számomra. az ösztöndíj program ennek is a megtestesítése. Nagyon örülök, hogy a választott tantárgyak a jövő tantárgyai. A modellváltó Miskolci Egyetem kuratóriumi elnökeként is állok most itt, és szólok a diákokhoz. Eltökélt célunk, hogy egy olyan karrierlehetőséget nyújtsunk, ami az óvodától, az általános iskolán át a középiskolán át egészen az egyetemi katedráig, vagy az egyetemen megszerzett kiváló tudás birtokában a szakmai berkekig kell, hogy vezessen és mindezt regionális helyszíneken. Ez a Miskolci Egyetem missziós vállalása. Ez az ösztöndíj program is hozzásegít minket ahhoz, hogy nagyon sok okos és agilis jelentkezőnk legyen, hiszen az egyetem központi ügyfele, a jövő ügyfele a diák, azaz a hallgató. Mi is úgy építjük az új Miskolci Egyetemet, ami ezt a 21. századi ügyfelet fogja kiszolgálni. Várjuk a diákokat szeretettel, hiszen a mi jövőnk kulcsa is az ő kezükben van.

 

- Nagy örömmel állok itt, hiszen három évvel ez előtt egy olyan kezdeményezés indult el a DVTK jóvoltából és a mi közreműködésünkkel, ami párját ritkítja Magyaroroszágon - folytatta Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere. - Bárhol járok, azt mondják, hogy ennek a kezdeményezésnek több nyilvánosságot kell kapnia, hátha kedvet kapnak más városok is. Matematika tanárként és volt igazgatóként is az volt számomra a legfontosabb, hogy egyáltalán egy ilyen kezdeményezés egyáltalán létrejöhetett. Itt 60 diák kap egyrészt pénzt, de leginkább lehetőséget, képzést kaphat olyan kiváló kollégák segítségével, akik a városban szép számban jelen vannak. Ezáltal a kollégák munkáját is el tudjuk ismerni. A DVTK egy olyan közzösségformáló egyesület, ami messze túlmutat a sporton. Városvezetőként fő célnak azt tűztem ki, hogy erősítsük meg a város közösségeit, az összefogást a városért, a város érdekében. Nagyon köszönöm a vállalkozóknak, hogy összefognak egy ilyen nemes céléért.

 

 

- Elnök úrral megállapodtunk abban, hogy a tehetséggondozó programhoz a Miskolci Egyetem is csatlakozik, anyagi értelemben és azzal a tudástőkével, ami az egyetemen felhalmozódott - mondta prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem Rektora - Ha a diákok túllesznek a sikeres érettségin, akkor a Miskolci Egyetemen tudják folytatni a tanulmányaikat, és az az ösztöndíj, amit most megkapnak, azért mert tanulni akarnak, mert az életben el akarnak érni valamit, ezt tudják folytatni az egyetemen, ahol további ösztöndíjakkal tudjuk támogatni a hallgatókat. Amikor eljutnak idáig, addigra egy gyönyörűen megújult egyetemváros fogadja majd őket. Az egyetemnek és a felsőoktatásnak az új finanszírozásában külön címkét kapott – kifejezettem miniszterelnök úr kérésére - a sport, annak érdekében, hogy támogassa ne csak a versenysportot, hanem a tömegsportot is, ami az egészségmegőrzést és a prevenciót szolgálja.

 

- Nem csak, mint országgyűlési képviselő, hanem mint az ösztöndíjprogram egyik ötletgazdája állok most itt - zárta Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő. – Három évvel ez előtt is azt mondtuk, hogy a tudás egy olyan értéke, ami az egyént is szolgálja és a közjót is. Komoly tudással és szakképzettséggel könnyebben boldogulunk az életben. Főleg ebben a mai világban, amikor az informatika és a technika elképzelhetetlen módon fejlődik. Köszönöm a DVTK vezetőinek, hogy a helyszínt is biztosítják a szakkörök helyszínének, a támogatóknak pedig köszönjük, hogy az ügy mellé álltak és nem szakad meg a program.

A 2018-ban indult DVTK tanulmányi ösztöndíj program fő célja a tehetséges diákok számára rendszeres magas színvonalú tehetséggondozó szakkörök szervezése, valamint a diákok tanulmányaihoz és versenyeztetéshez szükséges anyagi feltételek biztosítása.

A pályázatot elnyert tanulók a 2021/2022-es tanévben térítésmentesen vesznek részt a heti egy alkalommal szervezett matematika, illetve fizika tehetséggondozó szakköri foglalkozásokon, valamint havonta 25.000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.

Az ösztöndíjprogram részét képezi idén is, hogy az ösztöndíjasok és a szakköröket vezető pedagógusok díjmentesen tekinthetik meg a DVTK labdarúgó, kosárlabda és röplabda csapatainak mérkőzéseit.