A DVTK a sport mellett fontosnak tartja az élet egyéb területein sikeres tehetségek gondozását, ezért a 2022/2023-as tanévben ismételten pályázatot hirdet a matematika és a fizika tantárgyak területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, miskolci állami fenntartású gimnáziumokban tanuló középiskolások számára.

A DVTK tanulmányi ösztöndíj fő célja a tehetséges diákok számára rendszeres és magas színvonalú tehetséggondozó szakkörök szervezése, valamint a diákok tanulmányaihoz és versenyeztetéshez szükséges anyagi feltételek biztosítása.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. szeptember 27. napja
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. október 01. napja

A pályázatot elnyert tanulók a 2022/2023-as tanévben térítésmentesen vesznek részt a heti egy alkalommal szervezett matematika, illetve fizika tehetséggondozó foglalkozásokon, valamint havonta 25.000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek. A tanév végén a versenyeken elért eredmények, valamint a szakörökön végzett aktív munka alapján további díjak kerülnek kiosztásra. 

Részvételi feltételek: a pályázati adatlapnak a dvtkosztondij@dvtk.eu e-mail címre pdf formátumban történő beküldése.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • a pályázó nevét, iskolájának nevét, évfolyamát, e-mail címét;
  • az iskola támogató nyilatkozatát;
  • a pályázó matematikából és/vagy fizikából a 2021/2022-es tanévben elért versenyeredményeit;
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sikeres pályázat esetén részt vesz a DVTK által szervezett tehetséggondozó foglalkozásokon, a KöMaL valamelyik matematika/fizika pontversenyén (minden hónapban legalább két feladatmegoldás beküldésével), valamint legalább két országos matematika/fizika tanulmányi versenyen. (A 11-12. évfolyam esetében az egyik verseny kötelezően az OKTV matematika/fizika versenye.)

A pályázat eredménye az elbírálást követően a www.dvtk.hu honlapon lesz megtekinthető, de a pályázati döntésről a pályázót is kiértesítjük a megadott e-mail címen.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás: DVTK Ösztöndíj pályázati felhívás
Pályázati adatlap: DVTK Ösztöndíj pályázati adatlap