A DVTK a sport mellett fontosnak tartja az élet egyéb területein sikeres tehetségek gondozását, ezért a 2023/2024-es tanévben pályázatot hirdet a matematika, a fizika, valamint ettől a tanévtől új, kísérleti jelleggel a kémia és a digitális kultúra tantárgyak területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, miskolci állami fenntartású gimnáziumokban tanuló középiskolások számára.

A DVTK tanulmányi ösztöndíj fő célja a tehetséges diákok számára rendszeres és magas színvonalú tehetséggondozó szakkörök szervezése, valamint a diákok tanulmányaihoz és versenyeztetéshez szükséges anyagi feltételek biztosítása.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. szeptember 21. napja
A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. szeptember 28. napja

A pályázatot elnyert tanulók a 2023/2024-es tanévben térítésmentesen vesznek részt a hetente, illetve kéthetente egy alkalommal szervezett tehetséggondozó foglalkozásokon, valamint havonta 25.000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.  A tanév végén a versenyeken elért eredmények, valamint a szakörökön végzett aktív munka alapján további díjak kerülnek kiosztásra. 

Részvételi feltételek: a pályázati adatlapnak a dvtkosztondij@dvtk.eu e-mail címre pdf formátumban történő beküldése.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • a pályázó nevét, iskolájának nevét, évfolyamát, e-mail címét;
  • az iskola támogató nyilatkozatát;
  • a pályázó matematikából és/vagy fizikából és/vagy kémiából és/vagy digitális kultúrából a 2022/2023-as tanévben elért versenyeredményeit;
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sikeres pályázat esetén részt vesz a DVTK által szervezett tehetséggondozó foglalkozásokon, a KöMaL valamelyik matematika/fizika pontversenyén (minden hónapban legalább két feladatmegoldás beküldésével), valamint legalább két országos matematika/fizika/kémia/digitális kultúra tanulmányi versenyen. (A 11-12. évfolyam esetében az egyik verseny kötelezően az OKTV matematika/fizika/kémia/digitális kultúra versenye.)

A pályázat eredménye az elbírálást követően a dvtk.hu honlapon lesz megtekinthető, de a pályázati döntésről a pályázót is kiértesítjük a megadott e-mail címen.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás: DVTK Ösztöndíj pályázati felhívás
Pályázati adatlap: DVTK Ösztöndíj pályázati adatlap