Média

Az akkreditációs igényeket ezt az űrlapot kitöltve tudjuk fogadni. Kérjük, legkésőbb a mérkőzést megelőző utolsó munkanapon 12 óráig küldje el akkreditációs kérelmét az űrlapon keresztül. Az ezt követően beérkező kérelmeket nem tudjuk elfogadni.

Labdarúgás (DVTK Stadion)

A sajtópáholy az esetek többségében a mérkőzés előtt egy órával nyit ki, WiFi és áramvételi lehetőség rendelkezésre áll. A mérkőzések után 15-20 perccel sajtótájékoztatót tartunk a stadion sajtótájékoztató termében, ahol a két vezetőedző külön-külön értékeli a látottakat. Előre egyeztetett módon lehetőséget adunk egyéni interjúk készítésére is.

A fotósok a mérkőzés előtt fényképezhetik a kivonuló és felsorakozó csapatokat, azonban a kezdőrúgást követően csak az alapvonal mögött, valamint a 16-os vonala és az alapvonal között dolgozhatnak. Az MLSZ érvényben lévő szabályzata szerint a fotós kollégáknak ülve kell fotózniuk, hogy ne takarják ki a nézők elől a pályát, és az esetleges molinókat a kamerák elől. Miután leültek, pozíciót csak a szünetben válthatnak.  A mellény és karszalag viselése minden eseten kötelező. A fotósoknak a LED falak mögött kell elhelyezkednie, hogy ne takarják azt ki. A fotós kollégák a mérkőzés lefújása után sem léphetnek a játéktérre.

Az akkreditáció rendje:

 1. Az írott és elektronikus médiumok újságírói és fotóriporterei a DVTK hivatalos, hazai és nemzetközi mérkőzéseiről akkreditáció birtokában tudósíthatnak.
 2. Külön szabályok vonatkoznak a televíziós társaságok akkreditációjára, ehhez az MLSZ szabályzata alapján a jogtulajdonos MTVA írásbeli hozzájárulása szükséges.
 3. A média képviselői a DVTK hazai labdarúgó mérkőzéseire a mérkőzés napját megelőző munkanap 12:00 óráig akkreditálhatják magukat. Az ezt követően beérkező akkreditációs igényeket nem áll módunkban elfogadni.
 4. A médiumok munkatársai az akkreditáció kérésével, a sajtóbelépő (karszalag és fotósmellény) átvételével kijelentik, hogy a DVTK és az MLSZ vonatkozó szabályzatait ismerik és elfogadják.
 5. A DVTK mérkőzéseire egy szerkesztőség maximum két újságírót és egy fotóst akkreditálhat mérkőzésenként. A jogosultak, amennyiben a klub által meghatározott keretszámon felül, annál több akkreditációt szeretnének igényelni, úgy az adott platform főszerkesztőjének vagy felelős szerkesztőjének, irányítójának, egyéb esetben a kiadói jogot birtokló társaságot képviselő személynek e-mailben a sajto@dvtk.eu címre - a fent említett határidők figyelembe vételével - szükséges előzetesen jeleznie és írásban megindokolnia a plusz kérelmet.
 6. Normál esetben a Diósgyőri Stadionból egy mérkőzésről maximum 48 újságíró és 30 fotós tudósíthat. A DVTK azonban indokolt esetben - az UEFA és az MLSZ vonatkozó szabályzataival összhangban - jogosult az egyes mérkőzésekre kiadott akkreditációk számát korlátozni.
 7. Amennyiben az akkreditációt kérők száma meghaladja a kiadható sajtóbelépők számát, a DVTK az előre meghatározott akkreditációs sorrend alapján adja ki a belépőket.

Az akkreditációs sorrend

 1. Az a média, mely rendszeresen tudósít a DVTK mérkőzéseiről, minden esetben előnyt élvez. 
 2. MTVA, MIKOM, Észak-Magyarország, Rádió M, Nemzeti Sport, a vendégcsapat sajtós munkatársai, a vendégcsapat székhelye szerinti megyei napilap.
 3. Országos napilapok, egyéb televíziós társaságok, kiemelt internetes hír- és sportportálok, B.-A.-Z. megyei médiumok, országos frekvenciaengedéllyel rendelkező rádióadók, egyéb helyi rádiók, hírügynökségek.
 4. Magazinok, heti- és havilapok, helyi közösségi rádiók.
 5. Egyéb internetes médiumok, szurkolói weboldalak.

Pályarend-szabályok

A Diósgyőri Stadionba belépő újságíró és/vagy fotós elfogadja és betartja a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), a Magyar Labdarúgóliga (MLL), és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) rá vonatkozó pályarend-szabályait:

 1. Nem lép a játéktérre a mérkőzés előtt, alatt és a lefújás után sem.
 2. Nem lép be az öltözőfolyosóra, a csapatok öltözőjébe (beleértve a játékoskijárót is).
 3. Csak a számára kijelölt helyen tartózkodik, végzi munkáját és közlekedik, mielőtt elhagyja a stadiont.
 4. Nem készít semmilyen személyes anyagot (fotó, videó) nagyközönség - vagy bármely internetes vagy mobilcég - számára a mérkőzés előtt, alatt és után, csak az őt akkreditáló médium számára.
 5. A fotósok a számukra biztosított megkülönböztető mellényt csak rendeltetésszerűen - azaz a felső ruházat fölött- használják és a mérkőzés végeztével leadják.
 6. Figyelembe veszi a DVTK érdekeit, és nem takarja el, illetve teljes mértékben láthatóan hagyja a mérkőzésre kihelyezett reklámtáblákat.
 7. A biztonsági szolgálat kéréseit elfogadja, utasításait betartja: mozgásával, viselkedésével, viseletével nem akadályozza, nehezíti a megkülönböztető jelzést viselő személyzet, továbbá a rendőrség munkáját.

Egyéb betartandó kötelezettségek

 1. A stadion területén belül számára fenntartott tartózkodási helyeket csak az esemény napján, legkorábban a kezdési időpontot megelőzően egy órával foglalhatja el. Ha ettől eltér, tudomásul veszi és elfogadja a biztonsági szolgálat intézkedéseit.
 2. Elfogadja a DVTK szabályait.
 3. Az akkreditáció csak az akkreditált személyre vonatkozik, más személy nem használhatja.
 4. A belépéskor kapott karszalagot viseli, a biztonsági szolgálat kérésére ellenőrzésre felmutatja.
 5. A kapott karszalag másik mérkőzésre nem használható fel, kizárólag az adott mérkőzésre szól.
 6. A sajtóakkreditáció külön engedély nélkül nem érvényes a szurkolók, a klubvezetés, a játékosok és a VIP-vendégek által használt területre.

Akkreditációs kérelmek elutasítása, érvényes akkreditáció visszavonása

A DVTK az MLSZ irányelveivel összhangban fenntartja a jogot arra, hogy saját mérlegelési jogkörében elutasítson bármely akkreditációs kérelmet és nem kötelezhető ennek indokolására. Mindemellett a DVTK fenntartja a jogot az akkreditáció és a hozzá tartozó eszköz (pl.: fotós mellény stb.) visszavonására, módosítására, korlátozására vagy visszavételére, annak megtiltására, hogy az akkreditált belépjen a DVTK ellenőrzése alatt álló bármely területre, továbbá az akkreditált eltávolítására ezen területekről bármely olyan okból, illetve indokkal, amelyet a DVTK jogosnak vagy érdekében állónak tart. Ilyen esetekben az akkreditációt a DVTK felhívására azonnal vissza kell juttatni a klub részére (illetőleg a DVTK által erre megfelelően feljogosított személyhez).

Szankciók

Amennyiben az akkreditált média munkatársai az akkreditációs rendben és a pályarend-szabályokban foglaltakat megsértik, a DVTK fenntartja magának a jogot arra, hogy az újságírót, a fotóst vagy a televízió munkatársát - érvényes akkreditációja ellenére - ne engedje be, vagy kivezettesse a területről. Az intézkedést igénylő szabályszegést követően a pályarendszabály, valamint egyéb biztonsági szabályok megsértésének súlyától függő eljárást folytat le a Klub, súlyosabb esetben a megkeresett és érintett hatóság. A klub eljárásának keretén belül korlátozásra, súlyosabb esetben visszavonásra kerülhet az akkreditáció. Amennyiben egy újságíró/fotós a sportrendezvény ideje alatt megszegi az DVTK akkreditációs rendjét, a pályarend-szabályokat, valamint az MLSZ vonatkozó szabályait, illetve a hatályos magyar előírásokat, úgy a DVTK visszavonhatja akkreditációját és polgári peres úton kártérítést követelhet a fotóstól, valamint az általa képviselt médiumtól.